Litteraturlista för utlåning till medlemmarna
Handböcker
50-års postal dokumentation - Laursen
Albatross posten 1915-1918
Atlas Handbok över maskintillverkade häften del 1 - Atlas Häftes AB
Atlas Handbok över maskintillverkade häften del 2 - Atlas Häftes AB
Danmark skilling 1851-1871 - Christensen - SFF
Det är roligt att samla frimärken - Lars Löwenberg - SFF
En studie av de Svenska lösenmärkena 1843-1874 - SFF
Handbok över frankotecken 1855-1946 - SFF 
Handbok över Svenska post och makulerings stämplar 1685-1951
Handbok för utställare - SFF - Jonas Hällström  NY!!!!!
Helsaker med järnvägsmotiv del 1 östeuropa - Hans Eriksson
Hälsingsborgs lokalpost
Hälsingsborgs stadspost
Jämtlands läns postala datumstämplar 1819-1988 - Östersunds filatelistförening
Luftpostens historia i norden
Motalas lokalpost
Nordens aerogram - Lindberg - SFF
Normalstämpel 10 del 1
Post och järnväg på dal - SFF
Posthistoria i Oppunda härad - Engberg - SFF
Svenska automathäften 1954-1977 - Lagerström - SFF
Svenska Avarter del 1 1920-1936 - SFF
Svenska Avarter del 2 1920-1936 - SFF
Svenska motivstämplar del 1 1866-1959
Svenska motivstämplar del 2 1960-1968
Svenska skyddsperforeringar - Bergman, Lagerwall och Swensson
Sveriges frankotecken del 1 - SFF
Sveriges frankotecken del 2 - SFF
Sveriges frankotecken del 3 - SFF
Tidiga svenska datumstämplar del 1. Bågstämlar - Stenberg och Hedblom - SFF
Tidiga svenska datumstämplar del 2. Fyrkantstämplar - Stenberg - SFF
Tjänstefrimärken i stort format 1874-1910
Trelleborg-Sassnitz 1897-1945 - Wågerman - SFF
Varianthandboken Oscar II koppartryck - SFF
Ångbåtspost - SFF
Vad Kostade Brevet - SvenCarlin
XpoNAT IV Lösenförsendelser fram till 1892- SFF      Ny!!!!
XpoNAT V Oscar II 1885-1911- SFF                         Ny!!!!
SFF:s fickbibliotek
Automathäften 1954-1957
Avarter hos de äldre bandmärkena
De svenska FN förbandens minnespoststämplar
Haiti 1851-1871
Ireland provisorierna 1922
Uruguay 1856-1900
Äkta övertrycken Tjeckoslovakien 1919
Övrig litteratur
Att samla motivfrimärken - SMS
Att samla posthistoria - Furst Dimitrij Kandaouroff
El på frimärken 1965 - Vattenfall
Frimärkenas Sverige - Sigurd Tullberg
Frimärkets dags årsbok 1949
Frimärkets dags årsbok 1973
Frimärkets dags årsbok 1974
Frimärkets dags årsbok 1975
Frimärks året 1987
Från fjäderbrev till flygpost
Gruva på frimärken 1968 - LKAB
Känn ditt lands svenska frimärken - svenska turistföreningen
Motiv navigering i östersjön - Arne Karlsson
Nya vandringar bland frimärken - Sigurd Tullberg
Nya vägar inom frimärkssamlandet - Folket i bild
Postryttaren 1972
Postryttaren 1973
Postryttaren 1974
Postryttaren 1975
Postryttaren 1976
Postryttaren 1977 
Postryttaren 1978
Postryttaren 1979
Postryttaren 1980
Postryttaren 1981
Postryttaren 1982
Postryttaren 1983
Postryttaren 1984
Postryttaren 1985
Postryttaren 1986
Postryttaren 1987
Postryttaren 1988
Postryttaren 1989
Postryttaren 1990
Postryttaren 1991
Postryttaren 1992
Postryttaren 1993
Postryttaren 1994
Postryttaren 1995
Postryttaren 1996
Postryttaren 1997
Postryttaren 1998
Postryttaren 2000
Postryttaren 2001
Postryttaren 2002
Postryttaren 2003
Postryttaren 2004
Postryttaren 2005
Postryttaren 2006
Postryttaren 2007
Samla frimärken, råd, tips för nybörjaren - ICA förlaget
Stockholmia 74 bulletin 1
Stockholmia 74 bulletin 2
Stockholmia 74 katalog 3
Stockholmia 74 palmares
Stockholmia 86 bulletin 1
Stockholmia 86 bulletin 2
Stockholmia 86 katalog 3
Posthistoria från Arnäs socken - Erik Lindgren
Humlegubbar - Erik Lindgren
Kataloger
Checkmate part 4 1977-78 (schack)
Facit Sverige 1990
Färeöarna 1981
Gibbons Elizabethan stamps catalogue 1965
Michel Nord och Ost Afrika 2005
Michel Tyskland Special 1986
Michel Tyskland Special 2005 (Band 2 1945- ) 
Michel Tyskland Special 2005 (Band 1 1849-1945)
Michel West och Mitt Europa 2005/06
Nordens Frimärken 1949
SFF specialkatalog Sverige 1974/ 75
SFF specialkatalog Sverige 1976/ 77
SFF specialkatalog Sverige 1981/ 82
SFF specialkatalog Sverige 1982/ 83
SFF specialkatalog Sverige 1983/ 84
SFF specialkatalog Sverige 1986/ 87
Simplex Frimärkskatalog 1973 - Bertil Lundberg
Spanien 1975
Yvert Et Tellier del 1 Frankrike med kolonier 1969
Yvert Et Tellier del 3 1977
Utländsk literatur
Der Briefmarken König - Ferrari
Zauberwelt Der Breifmarke - H. Stritter (motivsamlande)
Briefmarken - Galerie
Philatelie - Spiel und Ernst
Danmarks Posthuse 1624-1989
Övrigt
Färgliknare Nordisk Filateli