FAGERVIKSBY 1905-1914

Poststationen öppnade 1905-04-01 och stängde 1914-02-28

Kända stämpeltyper:

            Nst 33 tidigaste 19xx-xx-xx, senaste 19xx-09-22

           

           

        Tillbaka

 

 

 

 

 

 
 

Uppdaterad 2000-11-21