FAGERVIKSVERKEN 1914-1939
vid upphörandet omdöpt till Fagervik

Poststationen öppnade 1914-03-01 och stängde 1939-05-14

Kända stämpeltyper:

            Nst 58p tidigaste 1917-05-10, senaste 1938-04-01

           

           

        Tillbaka

 

 

 

 

 

 
 

Uppdaterad 2000-11-21