INDALSÄLVEN 1925-1949

Poststationen öppnade 1925-12-17 och stängde 1949-12-31

Kända stämpeltyper:

 Nst 58v tidigaste 19xx-06-02, senaste 19xx-06-02
  Nst 59a tidigaste 19xx-06-02, senaste 19xx-06-02

      

      Övrigt:

Postanstalten nr 1640J

        Tillbaka

 

 

 

 

 

 
 

Uppdaterad 2000-11-21