SÖRBERGE 1942-

Poststationen öppnade 1942-12-01 och är fortfarande öppen

Till stämpelfakta

      

      Övrigt:

Postanstalten nr 1641P

        Tillbaka

 

 

 

 

 

 
 

Uppdaterad 2000-11-21