Historik

I Sundsvall bildades redan 1912 en filatelistklubb som en avdelning av Svenska
 Filatelistförbundet. Verksamheten avsomnade dock av någon anledning efter åtta 
år. 1942 startades klubben ånyo, nu under ledning av Ottar Lövgren och med 
ett trettiotal medlemmar. Verksamheten har sedan dess varit igång oavbrutet

En förenings historia är ofta dess ordförandes och här är den kompletta listan 
sedan starten 1912:

                                                                                             1912–1920     Karl Källström
                                                                                             1942-1943     Ottar Löfgren
                                                                                             1943–1945     Hjalmar Boberg
                                                                                             1946–1949     Oscar Ekström
                                                                                             1950–1952     Birger Nordgren
                                                                                             1953–1962     Gustaf Sjödin
                                                                                             1963–1964     Ingemar Edman
 
                                                                                         1964-1987     Axel Bergkvist
                                                                                             1988-1994     Göran Ålund
                                                                                             1995-1999     Calle Mahlander
                                                                                             1999-              Lars-Håkan Jonasson

Klubblokalen finns numera i Kyrkans hus (lokal Paulus) där månadsmöten och bytesträffar 
genomförs första helgfria måndagen i varje månad. Verksamheten är livlig med auktioner, köp 
och försäljning, lotterier mm. Varje år arrangerar klubben Frimärkets Dag i 
Sundsvall, ofta i samarbete med Posten. Ett flertal gånger har klubben arrangerat större 
utställningar, exempelvis 1992 (Regional) och MittFrim 1998 (Nationell).

*

Sundsvalls Frimärks- och vykortsklubb hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till verksamheten.

 

 

 


 

Mail: webmaster

Uppdaterad 2018-11-11