Information om vår verksamhet hittar Du under länkarna till vänster.
 
OBS Planeringen av frimärksträff på Alnö fortskrider, inbjudan skickas under vecka 28.

x

EXTRA: Klubbauktion till träffen den 1/8:

 Auktionslista i format PDF >>>>

Se bilder:
Bild 1:
>>>>>   Bild 2: >>>>> Bild 3: >>>>>Resultat från skriftlig auktion 15/4:
>>>>

Mail: Ordförande Lars-Håkan Jonasson

 

            

 

 

En betraktelse..  läs 'Frimärksklubben i mitt hjärta'


Mail: webmaster
 

Uppdaterad 2020-11-20