En betraktelse från klubbens 100-årsjubileum:  'Frimärksklubben i mitt hjärta'